ESG

Wij zijn een impact investeerder. Wij selecteren onze deelnemingen op basis van de toegevoegde waarde die het bedrijf kan leveren op het gebied van zorg en gezond leven (‘health & healthy living’). De toegevoegde waarde (impact) meten wij langs de volgende assen: preventie, kwaliteit en effiency. Samen met de onderneming formuleren wij specifieke KPI’s om de impact doelstellingen te monitoren.

Daarnaast hanteren wij de volgende ESG doelstellingen voor ons zelf en onze deelnemingen:

  • Minimale belasting van de activiteiten voor mens en natuur
  • Reduceren van CO2 uitstoot en gevolgen voor klimaat
  • Een veilige werkomgeving voor alle medewerkers
  • Diversiteit en inclusiviteit
Wij stimuleren en ondersteunen de bedrijven waarin we investeren om een eigen ESG beleid te formuleren en hierop actief te monitoren.