Wij zoeken impactmakers in de zorg die klaar zijn om op te schalen.

Hier letten wij op als wij investeren:

Sterk Team

Opgericht en geleid door ondernemers met missie en visie. Ondernemer heeft een team en wil doorbouwen.

Gezond business model

Gericht op waardecreatie op de lange termijn met een bewezen dienst of product die aan de vooravond van een versnelde groeifase staan (scale-ups).

Duurzame impact

Naast financieel rendement ook duurzame impact wil realiseren. Onderscheidend op het gebied van preventie, efficiency en/of kwaliteit.

Duidelijk groeiplan

De investering dient ter ondersteuning van de volgende fase van groei.

“HIP is geen typische investeerder die enkel geld geeft en weer weg is. Ze zijn betrokken, hebben een netwerk voor succes en dragen de zorg een warm hart toe.”

Julien Jagtenberg

Founder Somnox

De Markt

Wij zoeken bedrijven die actief zijn in de volgende domeinen:

Patient self management

Innovaties die de patiënt in staat stellen zelf de regie te houden. Dit begint bij een goede informatievoorziening en keuze van de juiste artsen. Het gaat door op het gebied van diagnose, behandeling en controle. Met nieuwe technieken en ICT (smartphone, apps, big data) kunnen patiënten een gedeelte van de zorg zelf invullen. De zorgverlener kan efficiënter op de zorgbehoefte inspelen. Toepassingen liggen zowel op het gebied van preventie als langdurig zieken zoals diabetici, hartpatiënten en ouderen.

Technologie

Nieuwe technologie kan helpen om de uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden. Dit kan liggen op het gebied van onderzoek, preventie, diagnostiek, behandeling en revalidatie. Soms staat een uitvinding aan de basis van nieuwe technologie, maar vaak gaat het om inzet van bestaande technologie in een nieuwe toepassing. De uitdaging zit in de acceptatie, distributie en vergoeding van de technologie.

Ketenvorming

De rol van traditionele zorgaanbieders is aan het veranderen. Hierdoor ontstaan kansen voor innovatieve concepten. Aan de ene kant kan gedacht worden aan gespecialiseerde ketens die schaal- en kwaliteitsvoordelen kunnen realiseren. Aan de andere kant kan ook gedacht worden aan behandelconcepten waarin verschillende zorgdisciplines worden gecombineerd. Onder ketenvorming vallen ook de zogenaamde ‘anderhalvelijnsconcepten’.

Mentale gezondheid

Naast fysieke gezondheid komt er steeds meer aandacht voor mentale gezondheid. Het ‘positive health’ model gaat uit van een zorgbenadering gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van leven en welzijn van de patiënt.

Outsourcing

De efficiency in de zorg kan verbeteren door gerichte outsourcing concepten. Instellingen kunnen niet alles meer zelf doen en zullen werkzaamheden die niet tot de kerntaken behoren aan derden overlaten. Partijen die goed begrijpen welke specifieke behoeften er in de sector zijn kunnen hier met een goede propositie op inspelen.