Zorg: van bricks naar clicks

“We hebben het geld niet om de mensen te betalen die er niet zijn”. Deze uitspraak vat de uitdaging in de zorg goed samen. Mensen worden ouder en eerder (langdurig) ziek. Tegelijk zijn er door onze leeftijdsopbouw steeds minder mensen om de kosten hiervan te betalen en zijn er ook nog eens veel te weinig mensen om de zorg daadwerkelijk te verlenen. Als we nu al denken dat we een probleem hebben in de zorg dan is dat nog niets vergeleken met de situatie over 10 of 20 jaar. Het moet dus echt anders en langzaam dringt dat ook door tot de gevestigde orde.

Dit jaar bracht de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een gezamenlijke visie uit op de toekomst van de zorg. Interessant gegeven is dat de NVB niet langer het ziekenhuis als uitgangspunt neemt maar de patiënt. Met nieuwe technologieën kan de patiënt een veel groter deel van de zorg zelf doen. Denk aan het meten van bloedwaarden, bloeddruk, zuurstof, etc. Dit kan ook uitgebreid worden naar de GGZ waar de cliënt zelf de ontwikkeling van zijn gemoedstoestand bijhoudt. De arts kijkt op afstand mee en maakt gebruik van slimme algoritmes om te kijken wanneer de patiënt / cliënt persoonlijke aandacht nodig heeft.

Financierbaarheid

De NVB constateert ook dat het niet eenvoudig is om dergelijke innovaties ingevoerd te krijgen. Ten eerste is er altijd een intuïtieve weerstand van de zorgprofessionals die moeten wennen aan nieuwe technologie. Daarnaast maakt de steeds complexere regelgeving bijvoorbeeld op het gebied van gegevensverwerking het lastig. Tenslotte is de financierbaarheid van nieuwe innovaties een probleem.

Vanwege gebrek aan zekerheden zijn innovatieve bedrijven doorgaans niet bancair financierbaar. Deze bedrijven zijn dus aangewezen op private investeerders die het risico wel aandurven.

Zorgtransformatie

Het lijkt logisch dat dergelijke investeerders in geval van succes dan ook mogen profteren van enig rendement. En juist op dat punt zit er veel weerstand bij de politiek. Recent is er toch weer een roep om het invoeren van de winstklem (beperking winstuitkering) vanuit een angst dat investeerders zich verrijken over de rug van de zorgbehoevenden. Deze angst is ontstaan op enkele breed uitgemeten wantoestanden waar zoveel mooie voorbeelden tegenover staan. Innovaties komen alleen tot stand als ondernemerschap en risicokapitaal de ruimte krijgen. En innovaties zijn hard nodig om de transformatie van bricks naar clicks te realiseren.

Bron: NVB - Van Bricks naar Clicks; naar een betere financiering van zorginstellingen

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • 58e91b24eb97430e81906505 (1)

Health Investment Partners

Overschiestraat 63

1062 XD Amsterdam

©2019 by www.HealthInvestmentPartners.nl.