“Maak de impact van innovatieve zorg meetbaar”


Kosten van de zorg gaan exponentieel stijgen en de zorgvraag gaat de komende jaren fors toenemen. Volgens Kirsten Daniels, expert-panellid van Health Investment Partners (HIP) en promovenda Value Based Healthcare, zijn impactvolle zorgondernemingen cruciaal voor een beheersbare en kosteneffectieve gezondheidszorg. De methodiek van Value Based Healthcare kan wellicht helpen om die impact te meten zegt Daniels: “Ook in het sociale domein”.

Een gezonde en duurzame bedrijfsvoering van deze impactvolle ondernemingen is volgens de promovenda een belangrijke factor voor een betaalbare en betere beheersbaarheid van de zorg. Daniels is ex-medewerker van HIP en doet op dit moment vanuit het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein onderzoek naar de methodiek van Value-Based Healthcare (VBHC) voor onder andere MS-patiënten. Zij doet dit in samenwerking met IQ healthcare, onderdeel van het RadboudUMC. Het St. Antonius Ziekenhuis, onderdeel van de Santeon-groep, en ook het ErasmusMC zijn wereldwijd koplopers in de ontwikkeling en implementatie van VBHC.

Value Based Healthcare

Value Based Healthcare is een methodiek, bedacht door bedrijfseconoom Michael Porter, waarbij uitkomsten die de patiënt belangrijk vindt, worden gedeeld door de kosten per patiënt voor de gehele zorgcyclus. Het accent ligt binnen deze ontwikkeling op de verbetering van de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Kirsten Daniels werkt mee om de mogelijkheden van deze methodiek te onderzoeken binnen de ziekenhuiszorg. VBHC wordt wereldwijd gezien als een belangrijke tool om zorg aan de patiënt te kunnen leveren die de individuele patiënt vraagt in plaats van standaard behandelingen te geven die de wens van de patiënt voorbij gaan. Dat betekent in de praktijk soms bijvoorbeeld niet opereren, of meer zorg aan huis. VBHC kan zorgen dat patiënten zorg op maat krijgen en zich meer gehoord voelen. Deze methodiek kan een positief sneeuwbaleffect veroorzaken in de zorg.

eHealth leverancier Sananet

Daniels is enthousiast over de mogelijkheden die eHealth leverancier Sananet biedt aan ziekenhuizen: “Het eHealthconcept van Sananet rond telemonitoring sluit perfect aan bij het VBHC gedachtengoed, juist omdat zij zich richten op één aandoening. En nog belangrijker; ontwikkeld in samenwerking met zorgverleners én met inspraak van patiënten! Door aandacht te hebben voor de behoefte die speelt vanuit de praktijk kunnen innovatieve vraaggerichte concepten ontwikkeld worden, zoals een SanaCoach voor patiënten met de longziekte COPD én hartfalen in één digitale toepassing.”

Sociaal domein

Als innovatieve onderzoekster kijkt Daniels verder dan alleen de ziekenhuiszorg. De promovenda is van mening dat ook zorg in het sociale domein in de toekomst kan verbeteren als dit met hulp van uitkomstdata voor bepaalde patiëntengroepen ook in kaart zou worden gebracht zoals nu al gebeurt in de ziekenhuiszorg. “Value Based Healthcare in het sociaal domein is een onontgonnen terrein, maar het kan de sociale zorg veel opleveren”.

Meetbare zorg

Volgens Daniels staat de implementatie van VBHC wereldwijd in de kinderschoenen. Daniels: ”Een van de kenmerken van VBHC is dat je de uitkomsten van zorg voor één duidelijk afgebakende patiëntenpopulatie gaat meten en verbeteren. Dat wil echter niet zeggen dat uitkomsten van zorg niet meetbaar zijn in bijvoorbeeld ook het sociale domein zoals bij mantelzorgbedrijven of de geestelijke gezondheidszorg. Sterker nog; ik denk dat dat veel toe kan voegen aan de zorg voor bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. Ook de sociaal domein bedrijven als FamilySupporters en Mantelaar waarin HIP heeft geïnvesteerd, laten dit volop zien.”

Duurzame zorg

Als het om strategische bedrijfsvoering gaat ziet Daniels HIP als belangrijke partner voor de transitie waar de zorg in zit. Door hun ervaring in financiële en strategische bedrijfsvoering en netwerk in de ondernemerswereld is HIP volgens de promovenda van toegevoegde waarde voor impactvolle zorgondernemingen die flink aan het groeien zijn: ”Voor jonge zorgondernemingen is het soms lastig om verder te kijken dan je eigen impactvolle idee, waardoor de groei van je bedrijf op een bepaald moment kan stagneren. Is het dan niet fantastisch als je met de hulp van HIP wél een snellere, maar vooral ook duurzame groei kunt doormaken waardoor je nóg meer mensen kunt helpen met jouw impactvolle missie? HIP helpt haar bedrijven in de eerste instantie door het aanbrengen van focus en hands-on hulp bij financiële -en strategische vraagstukken. Ik zie daar een groot belang in voor de zorg.”

Effecten meetbaar maken

Daniels heeft tijdens een van haar onderzoeken bij HIP als investment manager gewerkt. Door haar achtergrond als wetenschapper aangevuld door de werkervaring bij HIP ziet zij een belang van objectief kunnen laten zien dat de zorgonderneming impact maakt: “Als ondernemer zou je bijna als wetenschapper moeten denken. Mijn boodschap aan jonge zorgondernemingen die duurzame impact willen maken op de zorg”:

  • Betrek patiënten en zorgprofessionals bij het maken en ontwikkelen van je product. Dan weet je dat er een markt voor is en je businesscase enigszins klopt.

  • Maak het effect meetbaar. Je positie wordt sterker ten opzichte van zorgverzekeraars, cliënten of patiënten die je naar je praktijk wil trekken. Als jij kan aantonen dat het inderdaad iets toevoegt voor de cliënt of patiënt. Dan sta je veel sterker in je business en weet je zeker dat je impact maakt op de zorg.

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • 58e91b24eb97430e81906505 (1)

Health Investment Partners

Overschiestraat 63

1062 XD Amsterdam

©2019 by www.HealthInvestmentPartners.nl.