Opschalen zorg op afstand moet snellerEen versnelde implementatie van zorg op afstand zoals telemonitoring is van groot belang voor de zorgsector. Dat moet veel sneller dan nu het geval is en in nauwere samenwerking met alle betrokken stakeholders. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek onder ruim 1200 patiënten ‘Komt een patiënt ​​niet meer bij de dokter’ van ABN AMRO. Uit dit rapport blijkt tevens dat de adoptie van het gebruik van digitale applicaties door patiënten waarschijnlijk makkelijker zal gaan dan gedacht. Mark Lenssen, partner bij Health Investment Partners geeft in dit rapport zijn visie en adviezen voor een duurzame implementatie van eHealth bij zorgorganisaties.


eHealth leverancier Sananet

Impact investeerder Health Investment Partners heeft in 2018 geïnvesteerd in eHealth leverancier Sananet vanwege de duurzame impact die zij maken in de zorgsector. Lenssen: “De toekomst van de zorg ligt in goed gebruik van ervaringsgegevens, data om te bepalen of een situatie van een patient stabiel is of verslechtert. Gebruik van digitale zorg is een grote maar noodzakelijke verandering van denken voor de medische wereld. Sananet biedt dergelijke digitale zorg en heeft een indrukwekkende ervaring op dit gebied.”

Daling van ziekenhuisbezoek

De eHealthonderneming heeft digitale coaches ontwikkeld voor vijftien chronische ziektebeelden, waaronder COPD, hartfalen, chronische darmziektes en oncologie. Lenssen: “Door de gebruiksvriendelijke opzet blijkt dat meer dan 80 procent van de patiënten de coaches blijft gebruiken. Het aantal polibezoeken en klinische opnames dalen met ruim 40 procent. De digitale verpleegkundige geeft bij goed gebruik een enorme verbetering van het leven voor de patiënt.”

Knelpunten opschaling telemonitoring

Over de knelpunten rond het tempo van landelijk opschalen van zorg op afstand is Mark Lenssen duidelijk: “Sananet groeit hard. Op dit moment maken al 25 ziekenhuizen gebruik van minimaal een van de beschikbare coaches. Van de patiënten die het betreft, kan uiteindelijk 70 procent met de digitale coach bereikt worden. Per maand maken veel nieuwe patiënten gebruik van een van de coaches en sluiten nieuwe ziekenhuizen aan. Het zijn echter niet alleen de ziekenhuizen en de medisch specialisten die beslissen over de invoering, de zorgverzekeraar en andere zorgaanbieders in de regio moeten ook meewerken. Het is echt complex.”

Betaalbare zorg

Volgens ABN AMRO is een snellere implementatie van zorg op afstand een noodzakelijke stap voor de zorgsector om de zorg betaalbaar te houden en logistieke problemen de baas te blijven. Zo kan het personeelstekort in de zorg volgens de studie binnen enkele jaren al zijn opgelopen tot 100.000 medewerkers. Terwijl er door vergrijzing een snelle stijging is van het aantal patiënten - met vaak meerdere chronische aandoeningen – en dus ook een stijging van de zorgkosten. Bij meerdere ziekenhuizen zijn al tijdelijke opnamestops aangekondigd of is het aantal te behandelen patiënten naar beneden bijgesteld. Dat wordt in de toekomst onhoudbaar.

Innovatietempo moet hoger

Sananet werkt hard om het aantal klanten in rap tempo uit te breiden. Steeds meer ziekenhuizen ondernemen dus stappen om in samenwerking met de eHealth leverancier zorg op afstand te implementeren. De zorgsector heeft rond 2025 als doel dat patiënten zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid met behulp van onder meer zorg op afstand en digitalisering van gegevensuitwisseling. ABN AMRO benadrukt in het rapport dat deze ambitie met het huidige innovatietempo niet wordt gerealiseerd. Het moet sneller.

Pilots voor het vormen van een visie

Sananet werkt samen met ziekenhuizen aan de implementatie van onder andere de MijnIBDCoach, de SanaCoach Hartfalen /COPD of oncologie. Anderzijds liet de eHealth specialist onlangs weten dat zij samen met zorgverleners ook meewerken aan gerichte pilots, zodat ziekenhuizen een goed beeld krijgen van de mogelijkheden en behoeftes van zorg op afstand voor verschillende patiëntengroepen, zoals bijvoorbeeld liesbreuk-patiënten. Zo kunnen ziekenhuizen in goed doordachte stappen een visie vormen over de implementatie van eHealth voor specifieke patiëntengroepen.

Afstemmen financiering van zorg

Om zorg op afstand te realiseren, is dus samenwerking tussen zorgverleners – huisarts, ziekenhuis en thuiszorg – cruciaal. Dat is ook de mening van Anja van Balen, Sector Banker Healthcare van ABN AMRO. Zij benadrukt dat het essentieel is dat gegevens goed digitaal kunnen worden uitgewisseld en de financiering van de zorg wordt afgestemd op zulke samenwerkingsvormen.

Tips voor beleidsmatig opschalen

In het rapport van ABN AMRO geeft Lenssen drie tips voor de zorgsector voor een beleidsmatige manier van opschalen:

1. Begin met een ziekte waar je urgentie voelt, dus bijvoorbeeld in het geval van wachtlijsten of personeelstekorten.

2. Voer een pilot uit met voldoende omvang, minimaal honderd patiënten. Dan zijn de gevolgen op de bedrijfsvoering goed te meten.

3. Zorg voor draagvlak. De verpleegkundigen zijn belangrijke drijvende krachten achter de overgang naar digitalisering van de zorg.

Bron: Insights ABN AMRO

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • 58e91b24eb97430e81906505 (1)

Health Investment Partners

Overschiestraat 63

1062 XD Amsterdam

©2019 by www.HealthInvestmentPartners.nl.