Sananet, aanbieder van eHealth coaches met een groot potentieel


HIP heeft eind vorig jaar geïnvesteerd in Sananet Care BV. Sananet levert virtuele coaches aan ziekenhuizen voor de communicatie en begeleiding van patiënten met verschillende aandoeningen waaronder hartfalen, de longziekte COPD of mensen met een chronische darmziekte (IBD-patiënten). Een algoritme binnen de virtuele coach geeft een advies aan de behandelend arts of de betreffende patiënt stabiel is dan wel snel actie nodig is.

Deze SanaCoaches worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met artsen, verpleegkundigen en patiënten. Deze vorm van telemonitoring is veelbelovend en zorgt dat zorgkosten verminderen doordat patiënten betere zorg op maat krijgen en minder vaak hun specialist hoeven te bezoeken.

Netwerk in de zorg

Oprichter en CEO Jan Ramaekers: ”Wij hebben de laatste jaren in volle vaart en tot tevredenheid van de patiënten en zorgprofessionals aan ons product en aan het opbouwen van een klantenkring gewerkt. Naast ondersteuning en coaching in management helpt Health Investment Partners ons ook met het uitbouwen van netwerken buiten onze klanten om; essentieel voor onze groei. Ons klantenbestand wordt nu bijna maandelijks uitgebreid met een nieuw ziekenhuis als klant. Dankzij de ondersteuning en de coaching van Health Investment Partners houden we goed overzicht en weten we nog beter waar we staan in de markt. We zijn hier heel blij mee. Door de adviezen en ondersteuning voelen we ons gesterkt in het management en de bedrijfsvoering.”

Wetenschappelijk onderbouwd

De virtuele coaches van Sananet doen hun werk goed, zo blijkt uit medisch wetenschappelijke studies, waarvan er in 2017 een is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal ziekenhuisopnamen van IBD-patiënten dankzij het gebruik van telemonitoring van de MijnIBDcoach is gehalveerd en het aantal polibezoeken met ongeveer 40 procent is afgenomen. Dat is prettig voor de patiënt, maar laat ook zien dat artsen ontlast worden en zorgkosten verlaagd worden door minder ziekenhuisbezoeken.

Nieuwe partnerships

Cijfers laten zien dat de patiënttevredenheid groot is. De wetenschappelijke erkenning en het groeiende portfolio van de SanaCoaches zorgt dat Sananet binnen de medische sector steeds meer draagvlak krijgen. Dat resulteert onder andere in nieuwe partnerships met ziekenhuizen voor de ontwikkeling en een versnelde uitbouw van het klantenportfolio. Inmiddels maken 26 ziekenhuizen in Nederland gebruik van minimaal een van de vijftien beschikbare Sananet coaches.

Zorgverzekeraar

Het belang van meer zorg aan huis en meer eigen regie voor patiënten met ondersteuning van de SanaCoaches wordt inmiddels ook gedragen door zorgverzekeraars. Zo is zorgverzekeraar Zilveren Kruis eind vorig jaar een samenwerking aangegaan met Sananet en de Stichting MijnIBDcoach rond meer zorg op afstand door telemonitoring voor IBD-patiënten. De zorgverzekeraar heeft als doel om uiteindelijk 70 procent van de IBD-patiënten telemonitoring aan te bieden. Hierbij gaat het om circa 11.000 Zilveren Kruis-verzekerden.

Onderscheidend vermogen

Er zit nog meer in het vat: Sananet is de enige leverancier op het gebied van online applicaties die haar portfolio heeft uitgebreid naar inmiddels 15 aandoeningen zoals COPD, hartfalen, Parkinson, oncologie of liesbreuken. Dat doet zij in nauwe samenwerking met ziekenhuizen zoals het MUMC+, VieCuri Medisch Centrum, het Zuyderland en het OLVG.

Advies en ondersteuning

HIP investeert in Sananet vanwege haar kwaliteit en het potentieel om het eHealth portfolio voor meerdere aandoeningen uit te kunnen breiden. Mark Lenssen, partner bij HIP, is momenteel als directielid verantwoordelijk voor de implementatie van de ecoaches binnen ziekenhuizen en ondersteunt daarnaast op het gebied van strategisch beleid en sales. Daarnaast bekleedt HIP een positie in de Raad van Advies die maandelijks met de directie spart over de stand van zaken en strategische onderwerpen.

Kijk voor meer informatie op www.sananet.nl

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • 58e91b24eb97430e81906505 (1)

Health Investment Partners

Overschiestraat 63

1062 XD Amsterdam

©2019 by www.HealthInvestmentPartners.nl.