Welke zorgondernemingen zoeken wij

Wij investeren in innovatieve zorgondernemingen die voorbij de start-up fase zijn en inmiddels in de fase van opschalen zitten.

 

Dat doen we omdat wij als impact investeerder willen zorgen dat deze zorgondernemingen zich maximaal kunnen ontplooien, zodat de zorg in de toekomst voor iedereen toegankelijk blijft.

HIP investeert in innovatieve ondernemingen die

1. Werken binnen één van vijf geselecteerde zorgthema's van HIP  

2. Omzet genereren

3. Duurzame impact realiseren in de zorg

4. Duidelijke groeiplannen hebben

5. Een sterk management hebben

6. Een financieringsbehoefte hebben tussen € 250.000 en € 2,5 miljoen

HIP staat open om te investeren met andere investeerders. Hierdoor zal het totaal bedrag aan investeringen kunnen oplopen.

Voldoet u aan onze criteria? 

Graag ontvangen wij dan uw businessplan zodat we op basis van deze input kennis kunnen maken. In het businessplan zien wij graag een omschrijving van de volgende punten: 

Hoe gaan wij te werk

Op het moment dat u het business plan met ons deelt, zullen wij proberen zo spoedig mogelijk te reageren met relevante feedback.

Indien HIP de mogelijkheden voor een mogelijke investering wil onderzoeken, zullen we het bedrijf eerst beoordelen. Daarna zullen we gezamenlijk bepalen hoe HIP het bedrijf het best kan bijstaan met ondersteuning en kapitaal.

Mocht HIP overgaan tot een investering, zullen we dit alleen doen door een minderheidsaandeelhouder te worden.

Health Investment Partners

Overschiestraat 63

1062 XD Amsterdam

©2019 by www.HealthInvestmentPartners.nl.